İç Hastalıkları Polikliniği
05 Ekim 2021
Hastanemizde İç Hastalıkları Uzmanı Safa ŞENEL  
Poliklinik hizmeti verecektir.
Dahili: 213