Yıllık Eğitim Planı
08 Aralık 2021

ESKİL DEVLET HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI- 2021

KOD.

YÖN.PL.05

YAY.TRH.

OCAK 2016

REV.TRH.

OCAK 2021

REV.NO

05

SAYFA.NO

1/1

 

HASTANE ADI

EĞİTİM KONUSU

KATILAN GRUP

EĞİTİMCİ

EĞİTİMİN AMACI

SÜRE

TARİH

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Kişilerarası ilişkiler

Empati

Stres yönetimi ve öfke kontrolü

Zor insanlarla başa çıkma yöntemi

Tükenmişlik Sendromu

Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kurumsal Değerlerimiz

 

Tüm Hastane Çalışanları

Psikolog veya Eğitim Birimi

Etkili İletişimin Sağlanması

1 Saat

Ocak

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

CPR (KARDİYO PULMONER RESÜSİTASYON) Eğitimi

Tüm Sağlık Personeli

Acil Sorumlu Hekimi

Sağlık personelini bilinçlendirmek

1 Saat

Ocak

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar

COVID-19 Pandemisi

Pandemi dönemi izolasyon önemleri

Tüm Sağlık Personeli

Eğitim birimi

Sağlık personelini bilinçlendirmek

1 Saat

Ocak

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Bilgi Güvenliği ve Mahremiyeti

Çalışan bilgilerinin mahremiyeti ve gizliliğinin korunması

Hasta bilgilerinin mahremiyeti ve gizliliğinin korunması

Tüm Hastane Çalışanları

Eğitim birimi

 

Sağlık personelini bilinçlendirmek

1 Saat

Ocak

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Renkli Kodlar

İzolasyon figürleri ve önermeler

HBYS Eğitimi

Tüm Hastane Çalışanları

Eğitim birimi

Çalışan Hakları Birimi

 

Hasta ve Çalışan Güvenliği

1 Saat

Şubat

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Hasta Hakları Eğitimi

Hasta Memnuniyeti

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Etik ve Hasta Hakları

Tüm Hastane Çalışanları

Hasta Hakları

Birim Sorumlusu

Sağlık personelini bilinçlendirmek

1 Saat

Şubat

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Enerji Tasarrufu Eğitimi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

 

Tüm Hastane Çalışanları

Eğitim birimi

 

Enerji Tasarrufunun önemini hatırlatmak

1 Saat

Mart

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Sözel istem uygulaması

İlaç Güvenliği

Akılcı İlaç Kullanımı ve Advers Etki

Hasta Transferi

Hasta Düşmeleri

Tüm Sağlık Personeli

Eğitim birimi

Eczane birimi

Sağlık personelini bilinçlendirmek

1 Saat

Mart

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı

Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması

Tüm Sağlık Personeli

Eğitim birimi

 

Sağlık personelini bilinçlendirmek

1 Saat

Mart

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Hastane Temizliği

Kanserde Erken Teşhisin Önemi

Tüm Hastane Çalışanları

Pratisyen Hekim

Önemli Gün ve Haftaları Aktarmak

1 Saat

Nisan

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

El Hijyeni

(El Hijyeninin Önemi, Endikasyonları, Sağlama Yöntemleri, Eldiven Kullanımı, El Antiseptikleri, 5 Endikasyon, Alkol Bazlı El Antiseptikleri Güvenlik Önlemleri)

Tüm Hastane Çalışanları

Enfeksiyon birimi

Sağlık personelini bilinçlendirmek

1 Saat

Mayıs

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitimi

Mobbing

Beyaz Kod

Çalışan Hakları Genelgesi

Tüm Hastane Çalışanları

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Sağlık personelini bilinçlendirmek

1 Saat

Mayıs

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

HAP (Hastane Afet Planı)

Tüm Hastane Çalışanları

Kalite birimi

Sağlık personelini bilinçlendirmek

1 Saat

Haziran

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği

Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları

Risk Yönetimi

Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçlar

Tüm Hastane Çalışanları

Çalışan Hakları Birimi

Sağlık personelini bilinçlendirmek

1 Saat

Haziran

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

 

Tüm Hastane Çalışanları

Eğitim birimi

Enfeksiyon birimi

Sağlık personelini bilinçlendirmek

1 Saat

Temmuz

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Hastada Nütrisyonel Destek

Hasta ve İlaç Güvenliği

Tüm Hastane Çalışanları

Eğitim birimi

Eczane

Sağlık personelini bilinçlendirmek

1 Saat

Ağustos

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Atık Yönetimi ve Sıfır Atık

Tüm Hastane Çalışanları

Firma

Enfeksiyon birimi

Sağlık personelini bilinçlendirmek

1 Saat

Eylül

Eğitim Salonu

 

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Anne Sütü Bebek Emzirmenin Önemi

Tüm Hastane Çalışanları

Ebe Aygül Semiz

Önemli Gün ve Haftaları Aktarmak

1 Saat, 1 Saat Uygulama

EKİM

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Diyabet Eğitimi

Anne Sütü Bebek Emzirmenin Önemi

Tüm Hastane Çalışanları

Hemşire Rukiye Gürbüzcan

Ebe Aygül Semiz

Önemli Gün ve Haftaları Aktarmak

17 Saat, 2 Saat Uygulama

KASIM

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

03-09 Kasım Doku ve Organ Bağışı Haftası

Tüm Hastane Çalışanları

Eğitim birimi

Önemli Gün ve Haftaları Aktarmak

1 Saat

KASIM

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Acil Durum ve Afet yönetimi

Krize Müdahale ve Afet Yönetimi

Yangın Söndürücülerin Kullanımı

Tüm Hastane Çalışanları

Kalite birimi

Eğitim birimi

Sağlık personelini bilinçlendirmek

1 Saat

ARALIK

Eğitim Salonu

ESKİL DEVLET HASTANESİ

Sağlıkta Kalite Standartları

Güvenlik Raporlama Sistemi

İndikatör Kullanımı

Tıbbi Cihaz Güvenliği

Tıbbi Kayıtlar ve Önemi

Tüm Hastane Çalışanları

Kalite birimi

Eğitim birimi

 

Sağlık personelini bilinçlendirmek

1 Saat

ARALIK

Eğitim Salonu

 

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

ONAYLAYAN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

MUHAMMET GELEN

KALİTE DİREKTÖRÜ

RUKİYE GÜRBÜZCAN

İDARİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

SENEM ŞENER

BAŞHEKİM

MURAT MUTLU