Hizmet Standartları

 

 

Sıra

No

Hizmetin Adı

İstenilen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin En Geç Sunulma Süresi

1

Poliklinik muayenesi

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, adres ve telefon bilgileri beyanı, ücretli hastalar için vezne makbuzu, hizmet akdi ile çalışanlar için günlük vizite kâğıdı, yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi

1 saat

2

Hekim seçme hakkının kullandırılması

Randevu istenilen günde sıra bulunması durumunda hekim ismi bildirilmesi

1 saat

3

EKG çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu

30 dakika

4

Muhtelif röntgen çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

30 dakika

5

Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya,Romatizmal testler, gaitada parazit, gizli kan, kardiyak marker, hormon testleri,Hematolojik testler)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

4 saat

6

Sürücü olur raporunun düzenlenmesi

Kişinin Aile Hekiminden aldığı üst yazı ve rapor f formu,T:C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, ücretli poliklinik muayenesi başvurusu (Göz, iç hastalıkları. KBB, Ortopedi, Ruh ve Sinir Hastalıkları branşlarından birine),

8 saat

7

İşe giriş, Durum bildirir, Silahlı-Silahsız özel güvenlikler ve Silah ruhsatı raporlarının düzenlenmesi

Talep dilekçesi, 3 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Vezne makbuzu.

2 gün

8

Yaş tashihi, Evlilik raporu ve diğer adli vakalar için rapor düzenlenmesi

Mahkemeden alınan üst yazı, 3 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi,

2 gün

9

Hasta Hakları Birimine başvurusunun kabulü ve cevaplanması

Yazılı başvuru yapacak hasta ve yakınlarının kimlik ve adres beyanlarını doğru yapmaları ve verilen formu doldurarak imzalamaları veya Sağlık Bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfası üzerinden internet başvurusu

15 iş günü

10

Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi

Elden takipli ibareli savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi,(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı), T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

5 iş günü

11

Şikâyet başvurusuna cevap verilmesi

Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren),

5 iş günü

12

Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi

Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren) veya elektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru

5 iş günü

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı Soyadı

:

Uzm. Dr. Murat BEKMEZCİ

Adı Soyadı

:

Senem ŞENER

Ünvan

:

Hastane Yöneticisi

Ünvan

:

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Adres

:

Eskil Devlet Hastanesi

Adres

:

Eskil Devlet Hastanesi

Tel

:

0 (382) 411 52 94

Tel

:

0 (382) 411 52 94

Faks

:

0 (382) 411 52 95

Faks

:

0 (382) 411 52 95

Web sitemizin

:

Web sitemizde dilek ve önerileriniz ekranından bize ulaşın

Web sitemizin

:

Web sitemizde dilek ve önerileriniz ekranından bize ulaşın